Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Time to crack my own skull

Sometimes, you have to take  the step forward.
Jump is what you need to do.
Pain comes cheaper. That's what is wrong with the world.

Δεν υπάρχουν σχόλια: