Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Κι αυτό για εσένα.

Other people have remembered and they come back to us and they say hey! don't worry , don't be afraid, ever! because this is just a ride.
Is there a point to that?
Let us find a point.

Δεν υπάρχουν σχόλια: