Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Ακόμα με κάνει να κλαίω, ο ....

Το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά μόνο ένα πράγμα τη φορά. Για αυτό χρειαζόμαστε τους άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: